• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA darbības turpināšana

4. Apliecini parakstu

Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams apliecināt parakstus uz

  • dalībnieku sapulces protokola vai lēmuma,
  • valdes locekļa piekrišanas ieņemt amatu (kas ir atsevišķa dokumenta veidā vai ietverta pieteikuma veidlapā KR18 3.1. apakšpunktā).

Parakstus var apliecināt:

  • Dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to elektroniski var iesniegt tikai tad, ja visi parakstītāji to parakstījuši elektroniski, katrs ar savu elektronisko  parakstu.
  • Pie zvērināta notāra.
  • Bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra.