• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA likvidācija 1.posms

1. Kopsavilkums

SIA likvidācija pēc dalībnieku iniciatīvas ir veicama divos posmos. Šajā sadaļā lasāmi SIA likvidācijas pirmā posma (likvidācijas uzsākšanas) soļi. Savukārt kārtība likvidācijas pārtraukšanai un darbības atsākšanai un likvidācijas otrā posma jeb noslēdzošā posma soļi lasāmi citās sadaļās.

 Lēmumu par darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu (1.posms) pieņem dalībnieku sapulce. Likvidatora pienākumus veic SIA valde, ja vien dalībnieks nav lēmis par citas personas iecelšanu likvidatora amatā. Dalībnieki likvidatora amatā var iecelt vienu vai vairākas fiziskas personas.

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem/ akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

 Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 3 dienas no lēmuma pieņemšanas.

Ja ieraksts komercreģistrā par darbības izbeigšanu ir veikts par pārkāpumiem, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta vai Uzņēmumu reģistra lēmumu, vai ja SIA darbība ir izbeigta, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, un neviena ieinteresētā persona nav ieteikusi tiesai likvidatora kandidātu, likvidācijā ieinteresētā persona var iesniegt pieteikumu par likvidatora iecelšanu. Šādā gadījumā iesniedzams pieteikums, notariāli apliecināta vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīta likvidatora piekrišana ieņemt amatu, kvīts vai cita informācija par valsts nodevas samaksu Valsts kases kontā. 

Skatīt informāciju par to, kā kļūt par komersanta amatpersonu un administratīvo locekli, kā arī par to pienākumiem un pilnvarojumu.

Informatīvi papilDmateriāli:

Kā likvidēt SIA (I), LV portāls, 02.06.2016.

Kā likvidēt SIA (II), LV portāls, 03.06.2016.