• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālo uzņēmumu, zemnieka, zvejnieka saimniecību pārveidošana par SIA 1.posms

6. Paziņojums kreditoriem

Uzņēmuma īpašnieks pieņem lēmumu par reorganizāciju, statūtu apstiprināšanu, kā arī valdes un padomes (ja padome paredzēta statūtos) iecelšanu. 15 dienu laikā no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas uzņēmums visiem zināmajiem sabiedrības kreditoriem nosūta rakstveida paziņojumus par reorganizāciju.

Paziņojumu kreditoriem par reorganizāciju publicē arī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Paziņojumā norāda:

  • Sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi
  • Pārējo reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas, reģistrācijas numurus un juridiskās adreses
  • Reorganizācijas veidu
  • Faktu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju
  • Kreditoru prasību pieteikšanas vietu un termiņu, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas