• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Individuālo uzņēmumu, zemnieka, zvejnieka saimniecību pārveidošana par SIA 2.posms

5. Atzinums

Veicams uzņēmuma mantas novērtējums, lai noteiktu tās pietiekamību sabiedrības ar ierobežotu pamatkapitāla izveidei.


Nosacījumi:

  • Ja reorganizācijas lēmumu pārbauda revidents, atzinumu par mantas novērtējumu sniedz viņš
  • Ja reorganizācijas lēmumu nepārbauda revidents, atzinumu sniedz persona, kas ir Uzņēmumu reģistra mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā