• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA nodalīšana, ja neveido jaunu sabiedrību 1. posms

1. Kopsavilkums

Nodalīšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība nodod daļu savas mantas vienai iegūstošajai sabiedrībai vai vairākām šādām sabiedrībām. Nodalīšanas gadījumā sadalāmā sabiedrība turpina pastāvēt. Nodalīšanas gadījumā visi sadalāmās sabiedrības akcionāri vai daļa no viņiem kļūst par iegūstošās sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) vai par vienīgo iegūstošās sabiedrības dalībnieku (akcionāru) kļūst sadalāmā sabiedrība saskaņā ar lēmumu par sabiedrības nodalīšanu. Reorganizācija veicama divos posmos.

Norādām, ka saskaņā ar Komerclikumu dalībniekiem/ akcionāriem ir tiesības piedalīties un balsot sapulcē attālināti, vai balsot pirms sapulces. Plašāk lasiet sadaļā Skaidrojums par attālināto dalību dalībnieku, akcionāru un biedru sapulcēs.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no reorganizācijas līguma vai līguma projekta sastādīšanas.