• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA nodalīšana, ja neveido jaunu sabiedrību 1. posms

5. Reorganizācijas līguma vai reorganizācijas līguma projekta grozījumi

Sabiedrībām ir tiesības veikt grozījumus līgumā vai līguma projektā, kas jau ticis iesniegts komercreģistra iestādei un izsludināts. Līguma vai līguma projekta grozījumus ir iespējams veikt līdz lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai. Šādā gadījumā reorganizācijas līguma vai līguma projekta grozījumi komercreģistra iestādei nav jāiesniedz.

Ja līgumā vai tā projektā izmaiņas tiek veiktas pēc tam, kad dalībnieku (akcionāru) sapulce ir pieņēmusi lēmumu par reorganizāciju, reorganizācijas process jāuzsāk no jauna. Reorganizācijas līgums vai tā projekts atkārtoti jāiesniedz komercreģistra iestādei un tas atkārtoti jāizsludina.

Reorganizācijas līgumam jābūt identiskam visām reorganizācijā iesaistītajām sabiedrībām.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 14 dienas no reorganizācijas līguma vai līguma projekta grozīšanas.