• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA nodalīšana, ja veido jaunu sabiedrību 2.posms

9. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Sadalāmās sabiedrības pieteikuma veidlapas KR12 eksemplāru paraksta valde. Iegūstošās sabiedrības pieteikuma veidlapu KR4 , ja izveidota kapitālsabiedrība, vai veidlapu KR3, ja izveidota personālsabiedrība, paraksta dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt (iesniedzama notariāli apliecināta pilnvara).


Papildus informācija:

  • Vienlaicīgi ar reģistrācijas pieteikumu iespējams iesniegt pieteikumu prokūras reģistrācijai
KR12 veidlapa
42KB , DOCX , atjaunots
KR4 veidlapa
51,5KB , DOCX , atjaunots
KR3 veidlapa
46,5KB , DOCX , atjaunots

KR4 veidlapa (ENG)
82,9KB , DOCX , izveidots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.