• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pārrobežu apvienošana 1.posms

2. Reorganizācijas līguma projekts

Latvijā reģistrētā sabiedrība sastāda reorganizācijas līguma projektu, ko paraksta sabiedrības valde.


Dokumentā norāda:

 • Visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas, juridiskās adreses un reģistrācijas numurus
 • Sabiedrību kapitāla daļu apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu
 • Kapitāla daļu sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem
 • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu nodošanas noteikumus pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības dalībniekiem
 • Laiku, no kura nodotās kapitāla daļas dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus (ja tādi paredzēti)
 • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pievienojamās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem, kā arī sabiedrības kontrolierim
 • Dienu, ar kuru pievienojamās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem
 • Reorganizācijas sekas pievienojamās sabiedrības darbiniekiem
 • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus
 • Pārrobežu apvienošanā iesaistīto kapitālsabiedrību veidus un jaundibināmās kapitālsabiedrības veidu (ja saplūšanas tiek izveidota jauna kapitālsabiedrība)
 • Ziņas par iegūstošajai kapitālsabiedrībai nododamās mantas sastāvā ietilpstošo aktīvu un saistību novērtēšanu
 • Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības pārskatu, uz kuru balstīti pārrobežu apvienošanas noteikumi