• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pārrobežu nodalīšana, ja veido jaunu sabiedrību 2.posms

8. Mantas novērtējums

Veicams katras pievienojamās sabiedrības mantas daļas novērtējums, lai noteiktu tās pietiekamību iegūstošās sabiedrības dibināšanai.


Nosacījumi:

  • ja reorganizācijas lēmumu pārbauda revidents, atzinumu par mantas novērtējumu sniedz viņš.
  • ja reorganizācijas lēmumu nepārbauda revidents, atzinumu sniedz persona, kas ir Uzņēmumu reģistra mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā.