• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pārrobežu nodalīšana, ja veido jaunu sabiedrību 2.posms

4. Statūti

Statūtos nosaka sabiedrības darbības svarīgākos principus. Statūtus paraksta visi sabiedrības dibinātāji.


Dokumentā jānorāda:

 • Iegūstošās sabiedrības nosaukums (firma);
 • Darbības termiņš un mērķis (ja sabiedrība dibināta uz noteiktu termiņu vai noteikta mērķa sasniegšanai);
 • Pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība;
 • Valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi;
 • Valdes skaitlisko sastāvu (ja tāds paredzēts);
 • Padomes locekļu skaits, ja sabiedrībai ir padome;
 • Īpaši daļu atsavināšanas noteikumi (ja tādi paredzēti);
 • Ja sabiedrībai ir dažādas daļu kategorijas, - daļu kategorijas (norādot tiesības, kas izriet no katras daļu kategorijas) un katras kategorijas daļu skaits un nominālvērtība;
 • Akciju sabiedrībai - vai akcijas ir vārda vai uzrādītāja akcijas un, ja statūti paredz vārda akciju konversiju par uzrādītāja akcijām un otrādi, - konversijas noteikumi;
 • Akciju sabiedrībai - vai akcijas ir papīra formā vai dematerializētas un, ja statūti paredz papīra formas akciju konversiju par dematerializētām akcijām un otrādi, - konversijas noteikumi;
 • Akciju sabiedrībai - sabiedrības galvenie komercdarbības veidi;
 • Citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu (nav obligāti iekļaujams).
 • Parakstīšanas datums.

Statūtos iekļaujami tikai noteikumi, tajos nav iekļaujamas ziņas par, piemēram, juridisko adresi, konkrētām personām, kas ir dalībnieki (akcionāri) un amatpersonas.

Statūtu paraugs (1 dibinātājs)
19,5KB , DOCX , atjaunots
Statūtu paraugs (2 un vairāk dibinātāji)
19,5KB , DOCX , atjaunots

Statūtu paraugs (ENG)
21,5KB , DOCX , izveidots