• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pārrobežu pievienošana 2.posms

3. Atzinums

Ja reorganizācijas rezultātā palielinās Latvijā reģistrētās iegūstošās sabiedrības pamatkapitāls, komercreģistra iestādei papildus iesniedzams atzinums par sadalāmās sabiedrības attiecīgās mantas daļas novērtēšanu iegūstošās sabiedrības pamatkapitāla palielināšanai.

Atzinumu sniedz persona, kura ir Uzņēmumu reģistra mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā, vai revidents, kurš pārbaudīja reorganizācijas līgumu vai līguma projektu.