• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pārrobežu saplūšana 2.posms

4. Statūti

Statūtos nosaka sabiedrības darbības svarīgākos principus. To paraksta sabiedrības dibinātājs vai visi dibinātāji.


Dokumentā jānorāda:

  • Nosaukums (firma)
  • Darbības termiņš un mērķis (ja sabiedrība dibināta uz noteiktu termiņu vai noteikta mērķa sasniegšanai)
  • Pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība
  • Pārstāvības tiesības (valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi)
  • Padomes locekļu skaits, ja sabiedrībai ir padome
  • Īpaši daļu atsavināšanas noteikumi (ja tādi paredzēti)
  • Ja sabiedrībai ir dažādas daļu kategorijas, - daļu kategorijas (norādot tiesības, kuras izriet no katras daļu kategorijas) un katras kategorijas daļu skaits un nominālvērtība
  • Citi noteikumi, ko dibinātājs uzskata par būtiskiem (nav obligāti iekļaujams)
  • Parakstīšanas vieta un datums

Statūtos iekļaujami tikai noteikumi, tajos nav iekļaujamas ziņas par, piemēram, juridisko adresi, konkrētām personām, kas ir dalībnieki un amatpersonas, kā arī dalībnieku daļu sadalījumu.