• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pārveidošana 2.posms

7. Aizpildi reģistrācijas veidlapu

Iegūstošās sabiedrības pieteikuma veidlapas KR9 eksemplāru paraksta valde. Iegūstošās sabiedrības pieteikuma veidlapu KR4, ja izveidota kapitālsabiedrība, vai veidlapu KR3, ja izveidota personālsabiedrība, ko paraksta dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt (iesniedzama notariāli apliecināta pilnvara).


Papildus informācija:

  • Vienlaicīgi ar reģistrācijas pieteikumu iespējams iesniegt pieteikumu prokūras reģistrācijai
KR9 veidlapa
41,4KB , DOCX , atjaunots
KR4 veidlapa
52,7KB , DOCX , atjaunots
KR3 veidlapa
50,7KB , DOCX , atjaunots

KR4 veidlapa (ENG)
82,9KB , DOCX , izveidots

Nepieciešamības gadījumā veidlapas ailes var kopēt.