• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA pievienošana 1.posms

2. Reorganizācijas līguma projekts

Katra reorganizācijā iesaistītā sabiedrība sastāda reorganizācijas līguma projektu, ko paraksta katras sabiedrības valde.


Dokumentā norāda:

  • Visu reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas, juridiskās adreses un reģistrācijas numurus
  • Sabiedrību kapitāla daļu apmaiņas koeficientu un piemaksu (ja tādas paredzētas) lielumu
  • Kapitāla daļu sadalījumu starp iegūstošās sabiedrības dalībniekiem
  • Iegūstošās sabiedrības kapitāla daļu nodošanas noteikumus pievienojamās, sadalāmās vai pārveidojamās sabiedrības dalībniekiem
  • Laiku, no kura nodotās kapitāla daļas dod tiesības saņemt dividendes vai peļņas daļu iegūstošajā sabiedrībā, un šo laiku ietekmējošos noteikumus (ja tādi paredzēti)
  • Tiesības, kuras iegūstošā sabiedrība piešķir pievienojamās sabiedrības pārraudzības institūciju un izpildinstitūciju locekļiem, kā arī sabiedrības kontrolierim
  • Dienu, ar kuru pievienojamās sabiedrības darījumi iegūstošās sabiedrības grāmatvedībā tiks uzskatīti par iegūstošās sabiedrības darījumiem;
  • Reorganizācijas sekas pievienojamās sabiedrības darbiniekiem
  • Reorganizācijas procesā veicamās darbības un to veikšanas termiņus