• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA saplūšana 2.posms

5. Statūti

Statūtos nosaka sabiedrības darbības svarīgākos principus. To paraksta sabiedrības dibinātājs vai visi dibinātāji.


Dokumentā jānorāda:

  • Nosaukums (firma)
  • Darbības termiņš un mērķis (ja sabiedrība dibināta uz noteiktu termiņu vai noteikta mērķa sasniegšanai)
  • Pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība
  • Pārstāvības tiesības (valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi vai kopīgi)
  • Padomes locekļu skaits, ja sabiedrībai ir padome
  • Īpaši daļu atsavināšanas noteikumi (ja tādi paredzēti)
  • Ja sabiedrībai ir dažādas daļu kategorijas, - daļu kategorijas (norādot tiesības, kuras izriet no katras daļu kategorijas) un katras kategorijas daļu skaits un nominālvērtība
  • Citi noteikumi, ko dibinātājs uzskata par būtiskiem (nav obligāti iekļaujams)
  • Parakstīšanas vieta un datums

Statūtos iekļaujami tikai noteikumi, tajos nav iekļaujamas ziņas par, piemēram, juridisko adresi, konkrētām personām, kas ir dalībnieki un amatpersonas, kā arī dalībnieku daļu sadalījumu.

Statūtu paraugs (1 dibinātājs)
19,5KB , DOCX , atjaunots
Statūtu paraugs (2 un vairāk dibinātāji)
19,5KB , DOCX , atjaunots

Statūtu paraugs (ENG)
21,5KB , DOCX , izveidots