• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA sašķelšana, ja veido jaunu sabiedrību, 1.posms

6. Paziņojums kreditoriem

15 dienu laikā no lēmuma par reorganizāciju pieņemšanas dienas sadalāmā sabiedrība visiem zināmajiem sabiedrības kreditoriem nosūta rakstveida paziņojumus par reorganizāciju.

Paziņojumu kreditoriem par reorganizāciju sadalāmā sabiedrība publicē arī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.


Paziņojumā norāda:

  • Sabiedrības firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi
  • Pārējo reorganizācijā iesaistīto sabiedrību firmas, reģistrācijas numurus un juridiskās adreses
  • Reorganizācijas veidu
  • Faktu, ka pieņemts lēmums par reorganizāciju
  • Kreditoru prasību pieteikšanas vietu un termiņu, kurš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no paziņojuma publicēšanas dienas