• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

SIA adreses pārcelšana uz Latviju 1.posms

1. Kopsavilkums

Kapitālsabiedrības juridiskās adreses pārcelšana no Eiropas Savienības dalībvalsts uz Latviju pēc būtības ir saprotama kā pārrobežu reorganizācija. Tās rezultātā sabiedrība turpina darboties Latvijā. Reorganizācija ir veicama divos posmos.

Pirmais posms tiek veikts ES dalībvalstī, no kuras sabiedrība tiek pārcelta. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā dokumenti netiek sniegti.

Ja reorganizācijas līguma projekts ir iesniegts Uzņēmumu reģistrā un pievienots sabiedrības reģistrācijas lietai, bet tiek grozīts - sabiedrībai atkārtoti ir jāuzsāk reorganizācijas process, iesniedzot grozīto reorganizācijas līguma projektu Uzņēmumu reģistrā. Dalībnieku sapulce ne agrāk kā mēnesi pēc publikācijas par grozītā reorganizācijas līguma projekta pievienošanas sabiedrības reģistrācijas lietai izskata līguma projektu un pieņem lēmumu par reorganizāciju. Ja sabiedrība jau bija izsludinājusi paziņojumu kreditoriem par reorganizāciju oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, tad pēc dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas, paziņojums kreditoriem izsludināms atkārtoti.

Vienlaikus norādāms, ka gadījumā, ja reorganizācijas laikā kāda no reorganizācijā iesaistītajām sabiedrībām mainījusi nosaukumu vai tikusi pārveidota par cita veida sabiedrību, tas nebūtu uzskatāma par pamatu, lai veiktu grozījumus reorganizācijas līguma projektā.