• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Reģistrēt izvēlētā laikā

2. Apmaksā pakalpojumu

Pakalpojumu var apmaksāt ar pārskaitījumu jebkurā bankā  2 dienas pirms pakalpojuma saņemšanas.


Maksa par pakalpojumu

150,00 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums