• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Zemnieka un zvejnieka saimniecības nosaukuma maiņa

2. Pārbaudi nosaukumu

Nosaukums ir zemnieku un zvejnieku saimniecības apzīmējums, kas nodrošina tās atpazīstamību.


Nosacījumi nosaukuma izvēlei:

  • nosaukumā obligāti ietver mājas nosaukumu un pagasta nosaukumu;
  • jālieto latviešu vai latīņu alfabēta burti;
  • var izmantot ciparus;
  • var izmantot pieturzīmes (punktus, komatus, kolus, pēdiņas, u.c.);
  • atļauts lietot piecus simbolus - &, @, %, +, =, citu simbolu lietošana nav atļauta;
  • nevar ietvert valsts vai pašvaldību institūciju (iestāžu) nosaukumus, kā arī vārdu "valsts" vai "pašvaldība";
  • nevar ietvert vārdus "Latvijas Republika" un to tulkojumu svešvalodā;
  • nav pieļaujama tādu nosaukumu lietošana, kas satur necenzētus vārdus un divdomīgus apzīmējumus (pretēji labiem tikumiem);
  • nevar sakrist ne ar vienu no Uzņēmumu reģistra jau reģistrēta, vai reģistrācijai pieteiktu subjekta nosaukumu. Pieturzīmes, atstarpes, kā arī lielo vai mazo burtu lietojums nav uzskatāms par pietiekamu atšķirību no cita nosaukuma.

Visos iesniedzamajos dokumentos jānorāda vienāds nosaukums.