• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Zemnieka un zvejnieka saimniecības pārvaldnieka iecelšana

1. Kopsavilkums

Zemnieka vai zvejnieku saimniecības īpašnieks var iecelt pārvaldnieku, kam tiek piešķirtas paraksta tiesības. Vienlaicīgi ar pārvaldnieka iecelšanu īpašnieks var vai nu saglabāt paraksta tiesības, vai arī paraksta tiesības atstāt tikai pārvaldniekam.

Ja zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks ir miris, līdz mantojuma apliecības saņemšanai lēmumu par pārvaldnieka iecelšanu ir tiesīgs pieņemt mantojuma aizgādnis. Šādā gadījumā iesniedzams bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu atstātajam mantojumam.

Ieceļot, atceļot vai mainot pārvaldnieku, vienlaikus jāsniedz arī informācija par patieso labuma guvēju (turpmāk - PLG). Ja informācija par reģistrēto PLG nav mainījusies, tas jāapliecina pieteikumā.

Zemnieku un zvejnieku saimniecībās PLG gandrīz vienmēr ir to īpašnieki. Izņēmums, kad PLG var būt cita persona, būtu, ja īpašnieku faktiski kontrolētu cita fiziska persona, proti, īpašnieks uzņēmumu kontrolētu citas fiziskas personas labā.

Ja pārvaldnieks pats ir atkāpies no amata, informācijas par patieso labuma guvēju pieteikumā nav jānorāda.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.