• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Zemnieka un zvejnieka saimniecības izmaiņas likvidatoru sastāvā

1. Kopsavilkums

Pēc likvidācijas procesa uzsākšanas un pirms tā pabeigšanas var tikt veiktas izmaiņas likvidatoru sastāvā. Īpašnieks var atcelt iepriekšējo likvidatoru un viņa vietā iecelt citu personu. Likvidators var arī pats atkāpties no amata.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
    Izskatīšana

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma 8.veidlapa;
  • īpašnieka lēmums par izmaiņām likvidatoru sastāvā;
  • likvidatora paziņojums par amata atstāšanu (ja likvidators pats ir atkāpies no amata);
  • jaunā likvidatora paraksta paraugs (ja tas jau neatrodas uzņēmuma reģistrācijas lietā) (jāapliecina paraksts);
  • ja e-pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv nav pieejams konkrētais pakalpojuma veids vai pieteikums tiek iesniegts izmantojot pasta pakalpojumus, tad jāpievieno informācija par valsts nodevas apmaksu (kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka vai informācija brīvā tekstā).  Svarīgi! Lai pārliecinātos, ka konkrētais pieteikums elektroniski obligāti iesniedzams e-pakalpojumā registrs.ur.gov.lv, lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.