• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Zemnieka un zvejnieka saimniecības likvidācija 1. posms

1. Kopsavilkums

Zemnieku un zvejnieku saimniecības likvidācija veicama divos posmos. Šajā sadaļā lasāmi saimniecības likvidācijas pirmā posma (likvidācijas uzsākšanas) soļi. Savukārt kārtība likvidācijas pārtraukšanai un darbības atsākšanai un likvidācijas otrā posma jeb noslēdzošā posma soļi lasāmi citās sadaļās.

Lēmumu par likvidācijas procesa uzsākšanu pieņem īpašnieks (1.posms). Likvidatora pienākumus veic zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, ja vien nav lemts par citas personas iecelšanu likvidatora amatā.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.