• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Zemnieka un zvejnieka saimniecības likvidācija 1. posms

3. Apliecini parakstu

Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams apliecināt likvidatora parakstu paraugu, izņemot gadījumus, kad dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.


Parakstus var apliecināt:

  • Pie zvērināta notāra
  • Bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra
  • Dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, paraksta paraugs nav jāiesniedz