• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Zemnieka un zvejnieka saimniecības pārveidošana par SIA 1.posms

6. Lēmums par reorganizāciju

Pārveidojamajam uzņēmumam ir tiesības veikt grozījumus reorganizācijas lēmumā vai lēmuma projektā, kas jau ticis iesniegts komercreģistra iestādei un izsludināts. Lēmuma vai lēmuma projekta grozījumus ir iespējams veikt līdz lēmuma par reorganizāciju pieņemšanai. Šādā gadījumā reorganizācijas lēmuma vai lēmuma projekta grozījumi komercreģistra iestādei nav jāiesniedz.

Ja lēmumā vai tā projektā izmaiņas tiek veiktas pēc tam, kad uzņēmuma īpašnieks (kopīpašnieki) pieņēmuši lēmumu par reorganizāciju, reorganizācijas process jāuzsāk no jauna. Reorganizācijas lēmums vai tā projekts atkārtoti jāiesniedz komercreģistra iestādei un tas atkārtoti jāizsludina.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no reorganizācijas lēmuma vai lēmuma projekta grozīšanas.