• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Pārveidošana

1. Kopsavilkums

Pārveidošana ir process, kurā zvejnieku saimniecība (pārveidojamais uzņēmums)  tiek pārveidota par zemnieka saimniecību vai individuālo uzņēmumu (iegūstošais uzņēmums), saglabājot savu tiesību subjekta statusu. Pārveidošanas gadījumā visas pārveidojamās zvejnieku saimniecības tiesības un saistības pāriet  iegūstošajam uzņēmumam . Pārveidojamā zvejnieku saimniecības īpašnieks (līdzīpašnieki) kļūst par iegūstošā uzņēmuma īpašniekiem (līdzīpašniekiem). Reorganizācija veicama vienā posmā.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana
 • no 15,00 EUR
  Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

 • pārveidojamās zvejnieku saimniecības pieteikuma 7. veidlapa;
 • iegūstošā uzņēmuma pieteikuma 4. veidlapa;
 • īpašnieka lēmums par reorganizāciju;
 • statūti, kuros regulēti iegūstošā uzņēmuma darbības pamatprincipi (ja tādi ir pieņemti);
 • ja zemnieku saimniecības zeme nav īpašnieka īpašumā, iesniedzams pašvaldības domes (padomes) vai zemes komisijas lēmums par zemes gabala piešķiršanu lietošanā;
 • pašvaldības lēmums par zivju limita iedalīšanu, ja tiek dibināta zvejnieku saimniecība;
 • katras paraksttiesīgās personas paraksta paraugs, ja reorganizācijas rezultātā mainās paraksttiesīgās  personas un dokumenti tiek iesniegti papīra formātā (jāapliecina paraksts);
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • ja e-pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv nav pieejams konkrētais pakalpojuma veids vai pieteikums tiek iesniegts izmantojot pasta pakalpojumus, tad jāpievieno informācija par valsts nodevas apmaksu (kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka vai informācija brīvā tekstā).  Svarīgi! Lai pārliecinātos, ka konkrētais pieteikums elektroniski obligāti iesniedzams e-pakalpojumā registrs.ur.gov.lv, lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā.