• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Sadalīšana, atdalot daļu no mantas, veidojot jaunu uzņēmumu

1. Kopsavilkums

Sadalīšanas gadījumā atdalot daļu no mantas sadalāmā zvejnieku saimniecība nodod daļu savas mantas vienam vai vairākiem jaundibināmiem iegūstošajiem uzņēmumiem (zemnieku, zvejnieku saimniecībai vai individuālajam uzņēmumam)  Sadalīšanas gadījumā atdalot daļu no mantas sadalāmā zvejnieku saimniecība turpina pastāvēt. Sadalīšanas gadījumā atdalot daļu no mantas sadalāmās zvejnieka saimniecības īpašnieks vai līdzīpašnieki kļūst par iegūstošā  uzņēmuma īpašniekiem vai līdzīpašniekiem.

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana
 • no 15,00 EUR
  Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

 • sadalāmās zvejnieka saimniecības pieteikuma 7. veidlapa;
 • iegūstošā uzņēmuma pieteikuma 3. veidlapa vai 4. veidlapa;
 • īpašnieka lēmums par reorganizāciju;
 • statūti, kuros regulēti iegūstošā uzņēmuma darbības pamatprincipi (ja tādi ir pieņemti);
 • pašvaldības lēmums par zivju limita iedalīšanu, ja iegūstošais uzņēmums ir zvejnieku saimniecība;
 • ja zemnieku saimniecības zeme nav īpašnieka īpašumā, iesniedzams pašvaldības domes (padomes) vai zemes komisijas lēmums par zemes gabala piešķiršanu lietošanā;
 • katras paraksttiesīgās personas paraksta paraugs, ja reorganizācijas rezultātā mainās paraksttiesīgās  personas un dokumenti tiek iesniegti papīra formātā (jāapliecina paraksts);
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • ja e-pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv nav pieejams konkrētais pakalpojuma veids vai pieteikums tiek iesniegts izmantojot pasta pakalpojumus, tad jāpievieno informācija par valsts nodevas apmaksu (kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka vai informācija brīvā tekstā).  Svarīgi! Lai pārliecinātos, ka konkrētais pieteikums elektroniski obligāti iesniedzams e-pakalpojumā registrs.ur.gov.lv, lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā.