• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Sadalīšana, ja neveido jaunu un beidz pastāvēt

1. Kopsavilkums

Sadalīšanas gadījumā sadalāmā zvejnieku saimniecība  nodod visu savu mantu diviem vai vairākiem jau pastāvošiem iegūstošajiem uzņēmumiem (zemnieku, zvejnieku saimniecībai vai individuālajam uzņēmumam) un beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa. Sadalīšanas gadījumā sadalāmās zvejnieku saimniecības īpašnieki (līdzīpašnieki)  kļūst par iegūstošo uzņēmumu īpašniekiem  saskaņā ar lēmumu par zvejnieku saimniecības sadalīšanos. Reorganizācija veicama vienā posmā.​

 • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)*
  Izskatīšana
 • no 15,00 EUR
  Izmaksas

* Likumā noteiktais termiņš dokumentu izskatīšanai var tikt pagarināts, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu.


Iesniedzamie dokumenti:

 • sadalāmās zvejnieku saimniecības pieteikuma 7. veidlapa;
 • iegūstošā uzņēmuma pieteikuma 7. veidlapa;
 • īpašnieka lēmums par reorganizāciju;
 • katras paraksttiesīgās personas paraksta paraugs, ja reorganizācijas rezultātā mainās paraksttiesīgās  personas un dokumenti tiek iesniegti papīra formātā (jāapliecina paraksts);
 • ārzemnieka (ārvalstnieka), kuram ir tiesiska saikne ar Latviju, uz kuras pamata veidojas vai ir izveidojušās savstarpējas tiesības un pienākumi komercdarbības un nodokļu jomā, bet nav piešķirts Latvijas Republikas personas kods, anketa  ziņu iekļaušanai Fizisko personu reģistrā (jāparaksta pašam ārzemniekam ar drošu elektronisko parakstu, lai iesniegtu elektroniski; ja droša elektroniskā paraksta nav, šo dokumentu neiesniedz);
 • ja e-pakalpojumu portālā registrs.ur.gov.lv nav pieejams konkrētais pakalpojuma veids vai pieteikums tiek iesniegts izmantojot pasta pakalpojumus, tad jāpievieno informācija par valsts nodevas apmaksu (kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka vai informācija brīvā tekstā).  Svarīgi! Lai pārliecinātos, ka konkrētais pieteikums elektroniski obligāti iesniedzams e-pakalpojumā registrs.ur.gov.lv, lūdzam savu pakalpojumu meklēt pakalpojumu detalizētajā sarakstā.