• lv
 • en

Zemnieku un zvejnieku saimniecības reģistrācija

1. Kopsavilkums

Zemnieka vai zvejnieka saimniecība iegūst juridiskās personas tiesības ar brīdi, kad tiek reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Saimniecībā paraksta tiesības ir tā īpašniekam un ieceltam pārvaldniekam.

 • 1-3 darba dienas
  Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma 4.veidlapa
 • Statūti, kuros regulēti uzņēmuma darbības pamatprincipi (ja tādi ir pieņemti)
 • Pašvaldības domes (padomes) vai zemes komisijas lēmums par zemes gabala piešķiršanu lietošanā vai notariāli apliecināts noraksts no zemesgrāmatu akta par zemes gabala piederību, ja tiek dibināta zemnieku saimniecība
 • Pašvaldības lēmums par zivju limita iedalīšanu, ja tiek dibināta zvejnieku saimniecība
 • Katras paraksttiesīgās personas paraksta paraugs, ja dokumenti tiek iesniegti papīra formātā (jāapliecina paraksts)
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu
 • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī"