• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Zemnieku un zvejnieku saimniecības reģistrācija

1. Kopsavilkums

Zemnieka vai zvejnieka saimniecība iegūst juridiskās personas tiesības ar brīdi, kad tiek reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. Saimniecībā paraksta tiesības ir tā īpašniekam un ieceltam pārvaldniekam.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikuma 4.veidlapa
  • Statūti, kuros regulēti uzņēmuma darbības pamatprincipi (ja tādi ir pieņemti)
  • Ja zemnieku saimniecības zeme nav īpašnieka īpašumā, iesniedzams pašvaldības domes (padomes) vai zemes komisijas lēmums par zemes gabala piešķiršanu lietošanā
  • Pašvaldības lēmums par zivju limita iedalīšanu, ja tiek dibināta zvejnieku saimniecība
  • Katras paraksttiesīgās personas paraksta paraugs, ja dokumenti tiek iesniegti papīra formātā (jāapliecina paraksts)
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: nav noteikts