• lv
  • en

Zemnieku un zvejnieku saimniecības darbības veida maiņa

1. Kopsavilkums

Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstāmi zemnieku vai zvejnieka saimniecības galvenie darbības veidi saskaņā ar NACE klasifikatoru. Darbības veidu izmaiņu gadījumā piesakāmas izmaiņas Uzņēmumu reģistrā. Vienlaikus veicami attiecīgi grozījumi statūtos, ja tādi ir pieņemti.

  • 1-3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti: