• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Zemnieku un zvejnieku saimniecības īpašnieku maiņa

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām īpašnieku sastāvā pieņem iepriekšējais īpašnieks. Mainot īpašnieku zemnieku saimniecībai, jaunā īpašnieka īpašumā vai lietošanā obligāti jābūt zemei, vai arī zemei jābūt pašas zemnieku saimniecības kā juridiskas personas īpašumā.

Piesakot izmaiņas īpašnieku sastāvā, vienlaikus jāiesniedz arī izmaiņas informācijā par patieso labuma guvēju (turpmāk - PLG).

Zemnieku un zvejnieku saimniecībās PLG gandrīz vienmēr ir to īpašnieki. Izņēmums, kad PLG var būt cita persona, būtu, ja īpašnieku faktiski kontrolētu cita fiziska persona, proti, īpašnieks uzņēmumu kontrolētu citas fiziskas personas labā.

  • 3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma 6. veidlapa un 7. veidlapa;
  • iepriekšējā īpašnieka lēmums par īpašnieku maiņu;
  • jaunā īpašnieka paraksta paraugs, ja dokumenti tiek iesniegti papīra formātā (jāapliecina paraksts);
  • ja zemnieku saimniecības zeme nav jaunā īpašnieka īpašumā, iesniedzams pašvaldības domes (padomes) vai zemes komisijas lēmums par zemes gabala piešķiršanu lietošanā;
  • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas