• lv
  • en

Zemnieku un zvejnieku saimniecības īpašnieku maiņa

1. Kopsavilkums

Lēmumu par izmaiņām īpašnieku sastāvā pieņem iepriekšējais īpašnieks. Mainot īpašnieku zemnieku saimniecībai, jaunā īpašnieka īpašumā obligāti jābūt zemei, vai arī zemei jābūt pašas zemnieku saimniecības kā juridiskas personas īpašumā.

  • 3 darba dienas
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • Pieteikuma 6.veidlapa un 7.veidlapa
  • Iepriekšējā īpašnieka lēmums par īpašnieku maiņu
  • Jaunā īpašnieka paraksta paraugs, ja dokumenti tiek iesniegti papīra formātā (jāapliecina paraksts)
  • Pašvaldības domes (padomes) vai zemes komisijas lēmums par zemes gabala piešķiršanu lietošanā vai notariāli apliecināts noraksts no zemesgrāmatu akta par zemes gabala piederību, sniedzot izmaiņas zemnieku saimniecībā
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu
  • Kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par publikāciju "Latvijas Vēstnesī"