• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Zemnieku un zvejnieku saimniecības juridiskās adrese maiņa

2. Pārbaudi adresi

Zemnieku vai zvejnieka saimniecības juridiskā adrese ir adrese, kuru tā izmanto oficiālai saziņai.


Nosacījumi juridiskās adreses reģistrācijai:

  • Juridiskajai adresei jāsakrīt ar Valsts adrešu reģistrā ierakstītu adresi. Bezmaksas adreses pārbaude Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā kadastrs.lv
  • Ja nekustamais īpašums sastāv no vairākām telpu grupām, nepieciešams norādīt precīzu telpu grupas numuru, kurā tiek reģistrēta juridiskā adrese