• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Zemnieku un zvejnieku saimniecības nosaukuma maiņa

1. Kopsavilkums

Mainoties saimniecības nosaukumam izmaiņas piesakāmas ierakstīšanai uzņēmumu reģistra žurnālā. Vienlaikus veicami attiecīgi grozījumi statūtos, ja tādi ir pieņemti.

  • 1-3 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

Iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikuma 6. veidlapa;
  • statūtu grozījumu teksts vai statūtu jaunā redakcija, kā arī īpašnieka lēmums par statūtu grozījumiem (ja ir bijuši pieņemti statūti, kuros līdz ar nosaukuma maiņu veicami arī attiecīgi grozījumi statūtos);
  • kvīts vai tās kopija, vai internetbankas maksājuma izdruka, vai informācija par valsts nodevas apmaksu.

Dokumentu iesniegšanas termiņš Uzņēmumu reģistrā: 15 dienas no lēmuma pieņemšanas.