• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Zemnieku vai zvejnieku saimniecības pārveidošana par SIA 2.posms

8. Apliecini parakstu

Iesniedzot dokumentus papīra formātā, nepieciešams apliecināt parakstus uz šādiem dokumentiem: dalībnieku reģistra nodalījuma, valdes locekļa piekrišanas ieņemt amatu (ja piekrišana nav ietverta pieteikumā).


Parakstus var apliecināt:

  • Pie zvērināta notāra
  • Bāriņtiesā pēc deklarētās dzīvesvietas (ja personai ir Latvijas Republikas personas kods), ja novadā, novada pilsētā vai novada pagastā nav notāra
  • Dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Ja dokuments jāparaksta vairākām personām, to var sniegt elektroniski tikai tad, ja visiem parakstītājiem ir elektroniskais paraksts.