• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

API (tīmekļa pakalpes)

2. API abonēšanas procedūra

Uzņēmumu reģistra API pieteikšanās procedūra attēlota shēmā

  1. Pieprasītājs/ datu ņēmējs veic API Pārvaldnieka Izstrādātāju portāla servisu kataloga izpēti, lai iegūtu informāciju par pieejamajiem servisiem, kurus izmantot savā risinājumā.
  2. Lai pieteiktos servisu abonēšanai, datu ņēmējs aizpilda un iesniedz Uzņēumumu reģistram pieteikumu atļaujas saņemšanai piekļuvei Uzņēmumu reģistra tīmekļa pakalpēm.
  3. Uzņēmumu reģistrs izskata datu ņēmēja pieteikumu un saskaņojuma gadījumā sagatavo un nosūta pieteikumu VRAA par lietotāja tiesību piešķiršanu attiecīgajam datu ņēmējam (vienlaikus par nosūtīšanu informējot datu ņēmēju).
  4. VRAA, saņemot Uzņēmuma reģistra pieteikumu, 5-10 darba dienu laikā izveido datu ņēmējam lietotāju un piešķir tam tiesības Izstrādātāju portālā, reģistrē sertifikātu servisu izsaukšanai un piešķir datu apmaiņas identifikācijas numuru. VRAA informē par izveidotajiem lietotājiem un piešķirtajām tiesībām, nosūtot e-pastu datu ņēmēja norādītajai kontaktpersonai.
  5. Datu ņēmējs autentificējas portālā un veic “Klienta lietojuma” reģistrāciju, kuru izmantos nepieciešamo servisu abonēšanai un izsaukšanai.
  6. Datu ņēmējs abonē izvēlēto servisu.
  7. Datu ņēmējs un tās izstrādātāja pārstāvji konsultatīvo atbalstu par API pārvaldnieku var saņemt, rakstot uz e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv.

Uzzināt vairāk: VRAA informācija par API abonēšanas procedūru un datu apmaiņas izveides dokumentācija.