• lv
  • en

Atvērtie dati

Atvērtie dati ir valsts pārvaldē esošie pamata dati, kas ir gan tiesiski, gan arī tehnoloģiski brīvi pieejami ikvienam, kā arī tie ir ērti atkalizmantojami, jo tiek piedāvāti mašīnlasāmā formātā. Uzņēmumu reģistrs piedāvā pamata datus par visiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem subjektiem t.sk., par publisko personu un iestāžu sarakstā ierakstītajiem subjektiem, mašīnlasāmā formātā (CSV failā), kā arī lietotājiem ērtā veidā (XLSX failā) vietnē dati.ur.gov.lv

Vispārīgu informāciju par atvērtajiem datiem skatīt šeit

Uzņēmumu reģistra atvērtie dati tiek aktualizēti reizi diennaktī.

Informācijas apjomu, kas publicējams mājas lapā nosaka likums "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru". Šo informāciju var izmantot bez ierobežojumiem.

Lietošanas instrukcija

Saraksts ar tiesību subjektiem

Kolonnu nozīme skaidrojums

Publisko personu un iestāžu atvērto datu faila skaidrojums