• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Atvērtie dati

Atvērtie dati ir ikvienai personai bez maksas pieejama valsts pārvaldes rīcībā esošā informācija, kurus publicē formātā, kas atļauj tās tālāku izmantošanu un ērti apstrādāšanu ­­­– tos iespējams lejupielādēt, lai lietotājs varētu datus rediģēt un analizēt. Uzņēmumu reģistra atvērtie dati pieejami mašīnlasāmā formātā (CSV failā), kā arī lietotājiem ērtā veidā XLSX failā.

Atvērtos datus ir atļauts izplatīt bez ierobežojumiem, tai skaitā atkālizmantošanai (t.i. izmantošanai komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem, kuru veic fiziskas un juridiskas personas).


Atvērtie dati veicina:

  • ekonomisko izaugsmi un caurskatāmību, jo daloties ar informāciju, tā nokļūst informācijas apritē, kā rezultātā ir iespējams ieraudzīt vairāk kopsakarību un tendences;
  • sabiedrības informētību un izpratni par procesiem valstī un valsts pārvaldē, ikviens interesents var veidot statistiku jebkādos griezumos, izejot no piedāvāto datu apjoma;
  • uzņēmējvides attīstību, jo aktuālie un kvalitatīvie dati ir izmantojami esošā biznesa attīstībai un jaunu pakalpojumu veidošanai.

Uzņēmumu reģistra atvērto datu kopas ir publicētas un pieejamas Latvijas atvērto datu portālā.