• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dati par piemērotajām sankcijām

Lai veiktu Latvijā pilnvērtīgu Eiropas Savienības sankciju ieviešanu, kas noteiktas saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, kā arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas, lai nodrošinātu sankciju subjektu datu analīzi un publisku pieejamību Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra (turpmāk – Reģistrs) vestajos reģistros, kas kalpos kā palīdzīgs instruments ikvienam ekonomiskās aprites dalībniekam, t.sk., arī valsts institūcijām, veicot publisko iepirkumus, 2023. gada 12. oktobrī stājās spēkā grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”.

Līdz brīdim, kad tiks ieviesta jauna Reģistra informācijas sistēmas funkcionalitāte, kas ļaus atspoguļot reģistrētās ziņas atzīmju veidā pie Reģistra vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem,[1] kas būs pieejama Reģistra informācijas tīmekļvietnē, apkopotā informācija saraksta veidā būs publicēta Reģistra tīmekļvietnē, vienlaikus nodrošinot iespēju to izmantot atvērto datu veidā. Informācija ir brīvi pieejama ikvienam interesentam bez ierobežojumiem.

Dati par piemērotajām sankcijām
20,9KB , XLSX , atjaunots

Svarīgi! Atgādinām, ka Reģistrā reģistrētās informācijas vai ziņu norādīšana vai norādes par piemērotajām starptautiskajām vai nacionālajām sankcijām vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju neesība reģistrā pati par sevi neatbrīvo personu no pienākumiem, kas noteikti normatīvajos aktos starptautisko un nacionālo sankciju jomā.


[1] Tehniskā risinājuma izstrāde tiks nodrošināta ne vēlāk kā līdz 2025. gada 2. jūnijam.