• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Informācija no citu valstu reģistriem

1. Maksātnespējas reģistri

Eiropas e-tiesiskuma portāls nodrošina fizisku un juridisku personu maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības un ārpus tiesas aizsardzības procesu meklēšanu ES dalībvalstīs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/848 25. pantu.

Vienotajā Eiropas meklētājā ir pieejami dati par dalībvalstīm, kas atrodamas Eiropas e-tiesiskuma portāla sadaļā “Meklēt šādu valstu reģistros”.