• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Informācija no citu valstu reģistriem

2. Biznesa reģistri

Eiropas e-tiesiskuma portāla sadaļā “Atrast uzņēmumu” var atrast ar uzņēmumiem saistītu informāciju no ES un EEZ valstu komercreģistriem. Uzņēmumu reģistrs bez maksas nodod kapitālsabiedrību pamatinformāciju, kā arī  informāciju par pārstāvēttiesīgām amatpersonām un pamatdokumentus.

BRIS (Business Registers Interconnection System) – biznesa reģistru savstarpējās savienošanas sistēma (turpmāk – BRIS), nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstu, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas biznesa reģistru datu apmaiņu par šajās valstīs reģistrētām kapitālsabiedrībām un datu nodošanu e-tiesiskuma (e-justice) portālam.

Saraksts ar BRIS pamatinformācijas apmaiņas valstīm
11,3KB , XLSX , atjaunots
Saraksts ar BRIS jaunākās datu apmaiņas valstīm
10,2KB , XLSX , atjaunots

Uzņēmumu reģistrs saņem datus no BRIS:

Dalībvalsts komersanta filiāles (turpmāk – DKF) mātes komersanta izslēgšanas ziņojumi.

BRIS pamatinformācijas apmaiņas valstīm.

DKF mātes komersanta maksātnespējas procesa vai likvidēšanas uzsākšanu.

BRIS pamatinformācijas apmaiņas valstīm.

DKF mātes komersanta izmaiņu ziņojumi (no jaunākās BRIS datu apmaiņas dalībvalstīm).

Ziņojumā tiek saņemtas izmaiņas par AKF mātes kompānijas:

 • gada pārskatiem;

 • juridisko formu;

 • nosaukumu;

 • pārstāvēttiesīgajām fiziskajām personām;

 • pārstāvēttiesīgajām jurdiskām personām;

 • reģistrācijas numuru;

 • juridisko adresi.

BRIS jaunākās datu apmaiņas valstīm.

Latvijas komersantu filiāles ārzemēs.

BRIS jaunākās datu apmaiņas valstīm.

Izmaiņu ziņojumi tiek saņemti par Latvijas komersantu filiāles izmaiņām:

 • nosaukumā;

 • EUID;

 • juridiskajā adresē.

BRIS jaunākās datu apmaiņas valstīm.

Likvidācijas ziņojumi par Latvijas komersantu filiālēm.

BRIS jaunākās datu apmaiņas valstīm.

Uzņēmumu reģistrs nodod datus uz BRIS:

Reizi stundā notiek datu nodošana saraksta veidā e-tiesiskums portālam par jaunām reģistrētām kapitālsabiedrībām vai veiktajām izmaiņām un to dokumentiem.

Tiek nodoti dati tikai par aktuālajiem SIA, AS, AKF, KS un SE  ierakstiem.

BRIS pamatinformācijas apmaiņas valstīm.

Latvijas komersantu likvidācijas, maksātnespējas procesu uzsākšanu.

BRIS pamatinformācijas apmaiņas valstīm.

Latvijas komersantu izslēgšanu no reģistra.

BRIS pamatinformācijas apmaiņas valstīm.

Datus par izmaiņām Latvijas komersanta datos, ja tam ir reģistrēta filiāle ārzemēs.

BRIS jaunākās datu apmaiņas valstīm.

Datus par ārvalsts komersantu reģistrētām filiālēm Latvijā.

BRIS jaunākās datu apmaiņas valstīm.

Izmaiņu ziņojumi tiek saņemti par DKF reģistrētajām izmaiņām:

 • nosaukumā;

 • juridiskajā adresē.

BRIS jaunākās datu apmaiņas valstīm.

Likvidācijas ziņojumi par DKF.

BRIS jaunākās datu apmaiņas valstīm.


Vai atradāt šajā lapā meklēto informāciju? Šī tīmekļa vietne ir daļa no portāla “Tava Eiropa”. 

Sniedziet mums atsauksmes, izmantojot Eiropas Komisijas atsauksmju veidlapu. Atsauksme par kvalitāti