• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Informācija tiešsaistē informācijas tīmekļvietnē

Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv  pieejama aktuālā un vēsturiskā informācija par ikviena Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrēta tiesību subjekta amatpersonām, dalībniekiem, patiesajiem labuma guvējiem, dalību citos uzņēmumos, nodrošinājuma līdzekļiem, komercķīlām, maksātnespēju u.c. Par fizisku personu var iegūt informāciju par reģistrētiem laulāto mantisko attiecību līgumiem, dalību uzņēmumos u.c.

Sākot ar 2021.gada 1.augusta visus komercreģistra ierakstus, kā arī reģistrācijas lietai pievienotos dokumentus, kas atrodas komercreģistrā un atbilstoši likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.15 panta pirmajai daļai atrodas reģistrācijas lietas publiskajā daļā, bez maksas izsludina informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv, nodrošinot to pirmreizēju publisku pieejamību tiešsaistē. Ieraksti un dokumenti uzskatāmi par izsludinātiem nākamajā dienā jeb pēc plkst. 00.00 pēc ieraksta izdarīšanas vai dokumenta pievienošanas reģistrācijas lietai.

Izsludinot komercreģistra ierakstus un reģistrācijas lietai pievienotos dokumentus, tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv norādāms arī ieraksta izdarīšanas un dokumenta pievienošanas lietai datums, kurš līdz 2023. gada 30. jūnijam būs pieejams tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv dokumentu sadaļā un redzams valsts notāra lēmumā par ieraksta izdarīšanu vai dokumentu pievienošanu reģistrācijas lietai, bet ar 2023.gada 1.jūliju datu veidā tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv.

Visi līdz 2021.gada 31.jūlijam izdarītie komercreģistra ieraksti, kā arī ziņas par atsevišķiem dokumentiem  ir izsludinātas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", vienlaikus tos publicējot elektroniski oficiālā izdevuma mājaslapā www.vestnesis.lv.

Savukārt, citi paziņojumi (piemēram, paziņojums par pamatkapitāla samazināšanu, paziņojums kreditoriem par lēmumu par reorganizāciju u.c.) tiks publicēti tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv no 2023.gada 1.jūlija.

Pirms tīmekļvietnes lietošanas uzsākšanas aicinām iepazīties ar Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnes lietošanas noteikumiem.

 • Bezmaksas
  Izmaksas

Par pakalpojumu:

 • bez maksas, bez autentifikācijas:
  • aktuālie dati.;
 • bez maksas, ar autentifikāciju: 
  • aktuālie dati;
  • vēsturiskie dati;
  • publiskās daļas dokumenti (ja izvēlētajam tiesību subjektam netiek piedāvāta sadaļa “Dokumenti” vai trūkst konkrēts dokuments, konstatēto informāciju nosūta uz e-adresi vai e-pastu pasts@ur.gov.lv);
  • informācija par tiesību subjektos un juridiskajos faktos ierakstītajām fiziskajām personām.

Ja datus nepieciešams saņemt kā oficiālu izziņu, jāizmanto maksas pakalpojums Izziņa.

Ja publiskās daļas dokumentiem nepieciešams pareizības apliecinājums, jāizmanto pakalpojums Dokumentu kopijas.

Ja nepieciešami nepubliskās daļas dokumenti, kuri brīvpieejā nav pieejami, jāizmanto maksas pakalpojumus Dokumentu kopijas.

Juridiska persona, kurai ir nepieciešama piekļuve informācijas tīmekļvietnei, sagatavo pieteikumu, kuru paraksta ar drošu elektronisko parakstu, un nosūta uz e-adresi vai e-pastu pasts@ur.gov.lv.