• lv
  • en

Reģistrēto un pieteikto izmaiņu ziņotājs

1. Kopsavilkums

Pakalpojums dod iespēju saņemt paziņojumus e-pastā par reģistrēta tiesību subjekta (SIA, biedrība, kooperatīvā sabiedrība u.c.) pieteiktu un veiktu izmaiņu reģistrāciju.

  • Bezmaksas
    Izmaksas

Par pakalpojumu:

  • Pakalpojumam piesakās Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē
  • Saņemt informāciju var par subjektiem no šādiem reģistriem: Komercreģistrs; Uzņēmumu reģistrs; Biedrību un nodibinājumu reģistrs; Politisko partiju reģistrs; Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs; Masu informācijas līdzekļu reģistrs; Pārstāvniecību reģistrs; Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs; Šķīrējtiesu reģistrs
  • Var pieteikties informācijai tikai par aktuālajiem, no Uzņēmumu reģistra neizslēgtajiem, subjektiem.
  • Pieteikto subjektu skaits nav ierobežots, iespējams pieteikties paziņojumu saņemšanai par vairākiem subjektiem.