• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Žurnālistu piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai

5. Dokumentu pārbaude

Pēc dokumentu saņemšanas Uzņēmumu reģistrs pēc savas iniciatīvas pārbaudīs vai pieprasīs atzinumu (informāciju) citām kompetentajām institūcijām, ka:

  • attiecībā uz žurnālistu nav noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas;
  • žurnālists nav sodīts par noziedzīgu nodarījumu vai administratīvo pārkāpumu, kas saistīts ar personas datu aizsardzību;
  • žurnālista darbība nerada apdraudējumu valsts drošībai vai aizsardzībai pieprasot informāciju valsts drošības iestādēm.

Uzņēmumu reģistram ir tiesības pieprasīt citu valsts informācijas sistēmu datus, lai pārbaudītu žurnālistam izvirzīto nosacījumu izpildi un sniegto datu pareizību.