• lv
 • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Žurnālistu piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai

3. Iesniedz motivētu lūgumu

Lai saņemtu piekļuvi informācijas tīmekļvietnes reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai, atbilstoši likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.17 pantam, žurnālistam jāvēršas Uzņēmumu reģistrā ar motivētu lūgumu brīvā formā informācijas saņemšanai.


Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēts lūgums brīvā formā, kurā jānorāda:
  • motivēts pieprasījums informācijas saņemšanai pētnieciskās žurnālistikas vajadzībām, nolūkā publicēt informāciju, kas skar sabiedrības intereses;
  • informācija, kas norāda/ pamato, ka informācijas pieprasītājs ir žurnālists, likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” izpratnē, proti, tas atbilst 23. pantā ietvertajam žurnālista definējumam (par žurnālistu šajā likumā tiek uzskatīta persona, kura vāc, apkopo, rediģē vai citādā veidā sagatavo materiālus masu informācijas līdzeklim un, kura ar to noslēgusi darba līgumu vai veic šo darbu masu informācijas līdzekļa uzdevumā, kā arī žurnālistu apvienību biedrs);
  • apliecinājums, ka nepubliskajā daļā ietverto ziņu un dokumentu apstrādei, žurnālists izmantos vienīgi licencētu un regulāri atjauninātu programmatūru;
  • kontaktinformācija, informācijas saņemšanai elektroniski:
   • elektroniskā pasta adrese, tālruņa nr. (tiks izmantoti piekļuves profila izveidei, kā arī saziņai, ja būs nepieciešams precizēt pieteikumā/ motivētā lūgumā norādīto informāciju);
   • lēmuma paziņošanas veids un elektroniskā pasta vai faktiskā dzīvesvietas adrese lēmuma paziņošanai.

Motivētam lūgumam jāpievieno atsauksme par žurnālista darbību pēdējā gada laikā, kā arī citi dokumenti, kas pamato norādīto informāciju.

Motivētam lūgumam, un tam pievienotajiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tostarp, tiem jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktajām prasībām attiecībā uz dokumentu ar juridisko spēku.