• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Žurnālistu piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai

2. Sagatavo atsauksmi

Ja žurnālists secina, ka pētnieciskās žurnālistikas vajadzībām nolūkā publicēt informāciju, kas skar sabiedrības intereses, ir nepieciešama pastāvīga piekļuve reģistrācijas lietas nepubliskajai daļai, un viņš šo piekļuvi vēlas lūgt Uzņēmumu reģistram, tad dokumentu sagatavošanu sāk ar atsauksmes pieprasīšanu no Latvijas Republikā akreditētas augstskolas akreditētas studiju programmas (fakultātes) komunikācijas zinātnē.

Atsauksmei jābūt ar juridisko spēku atbilstoši dokumentu juridisko spēku regulējošajiem normatīvajiem aktiem neatkarīgi no dokumenta formas un jāsatur informācija, kuras iesniegšanu noteic likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.17 panta pirmās daļas 6. punkts.

No atsauksmē ietvertās informācijas, Uzņēmumu reģistram ir jābūt skaidri saprotamam, ka tās izsniedzējs ir Latvijas Republikā akreditētas augstskolas akreditēta studiju programma (fakultāte) komunikācijas zinātnē un, ka konkrētā žurnālista darbība pēdējā gada laikā atbilst pētnieciskajai žurnālistikai, tā ir īstenota atbilstoši labas pētnieciskās žurnālistikas praksei.