• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Datu atlase

3. Apmaksā pakalpojumu

Pakalpojumu var apmaksāt ar pārskaitījumu jebkurā bankā  2 dienas pirms informācijas pieprasījuma iesniegšanas.


Maksa par pakalpojumu

50,70 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums
Minimālais informācijas sagatavošanas laiks 3 stundas.

 

Papildu maksa par pakalpojumu

17,00 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums
Par katru nākamo informācijas sagatavošanas stundu.