• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dokumentu kopijas

6. Apmaksā pakalpojumu

Pakalpojumu var apmaksāt ar pārskaitījumu jebkurā bankā  2 dienas pirms dokumentu iesniegšanas.


Maksa par 1 dokumenta no reģistrācijas lietas kopiju  - 3 darba dienas

9,00 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums
Maksa par 1 dokumenta no UR lietvedības lietas kopiju - 5 darba dienas

4,50 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums