• lv
  • en

Dokumentu kopijas

3. Nepubliskās daļas dokumenti

Nepubliskās daļas dokumenti ir dokumenti (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.), kuri var saturēt ierobežotas pieejamības informāciju un nav pieejami Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.


Nosacījumi dokumentu saņemšanai:

  • Dokumentu saņemšanai iesniedz rakstveida pieprasījumu, norādot pamatojumu un izmantošanas mērķi   
  • Pieprasījumu var iesniegt klātienē, pa pastu, elektroniski parakstītu e-pastā