• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dokumentu kopijas

3. Nepubliskās daļas dokumenti

Nepubliskās daļas dokumentiem (piem., protokoli, pilnvaras, valsts notāra lēmumi, tiesas lēmumi, u.c.) atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumam ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss un tie nav pieejami Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē. Šie dokumenti netiek nodoti atkalizmantošanai.


 Nosacījumi dokumentu saņemšanai:

  • dokumentu saņemšanai iesniedz rakstveida pieprasījumu, norādot pamatojumu un izmantošanas mērķi   ;
  • pieprasījumu var iesniegt pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā.