• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dokumentu kopijas

4. Dokumenti no UR lietvedības

Uzņēmumu reģistra lietvedībā pieejami dokumenti, kas netiek pievienoti reģistrācijas lietai (piemēram, iesniegto dokumentu atlikšanas lietvedība, iesniegumi, sūdzības u.tml.).

Ja dokuments satur ierobežotas pieejamības informāciju, tā saņemšanai pieprasījumā jānorāda pamatojums un izmantošanas mērķis.