• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Dokumentu kopijas

5. Sagatavo informācijas pieprasījumu

Informācijas pieprasījuma veidlapu vai iesniegumu brīvā formātā paraksta informācijas pieprasītājs – fiziska persona vai tiesību subjekta pārstāvis. Nav nepieciešama pilnvara.


Papildu informācija:

  • informācijas pieprasījumā obligāti norāda pieprasītā dokumenta nosaukumu, datumu, numuru;
    • pieprasot nepubliskās daļas dokumentus vai dokumentus no lietvedības, informācijas pieprasītājs veidlapā vai iesniegumā norāda pamatojumu un izmantošanas mērķi. Pamatojuma un mērķa nenorādīšanas gadījumā Uzņēmumu reģistrs ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu atsaka, bet, ja norādītais pamatojums un izmantošanas mērķis ir nepilnīgs vai vispārīgs,  informācija var tikt izsniegta daļēji – dokumentā informācija tiek aizklāta (piemēram, personas kodi, dzīvesvietas adrese u.c.).
Informācijas pieprasījuma veidlapa
122,5KB , DOC , atjaunots