• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Iesniedzamo dokumentu atvasinājuma izgatavošana

1. Kopsavilkums

Uzņēmumu reģistrs sniedz maksas pakalpojumu – Uzņēmumu reģistrā iesniedzamo dokumentu atvasinājuma izgatavošana. Minēto pakalpojumu var izmantot ikviena persona, kurai kopā ar reģistrācijas dokumentiem (tiesību subjekta reģistrācijai vai noteiktu izmaiņu vai juridisku faktu reģistrēšanai) nepieciešams iesniegt Uzņēmumu reģistrā publisku dokumentu (piemēram, tiesas nolēmumu, mantojuma apliecību, notariāli apliecinātu pilnvaru, valsts institūcijas vai amatpersonas izsniegtu dokumentu u.c.), un kurai nepieciešams saņemt iesniegtā dokumenta oriģinālu atpakaļ.

Lai saņemtu minēto pakalpojumu, personai kopā ar reģistrācijas dokumentiem jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā iesniegums, lūdzot Uzņēmumu reģistru izgatavot atvasinājumu no iesniegtā dokumenta oriģināla.

  • 3-5 darba dienas (neskaitot iesniegšanas dienu)
    Izskatīšana

 Iesniegumā jānorāda:

  • informācija par attiecīgā dokumenta nosaukumu, datumu, numuru, ja tāds dokumentam piešķirts, vai citu informāciju attiecīgā dokumenta identificēšanai;
  • informācija par veikto maksājumu par dokumenta atvasinājuma izgatavošanu, ja iesniegumam netiek pievienots maksājumu apliecinošs dokuments vai tā atvasinājums (piemēram, internetbankas izdruka);
  • pasta adrese, uz kuru nosūtīt dokumenta oriģinālu.