• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Izziņa par lietvedībā iesniegtajiem dokumentiem

3. Apmaksā pakalpojumu

Pakalpojumu var apmaksāt ar pārskaitījumu jebkurā bankā 2 dienas pirms informācijas pieprasījuma iesniegšanas.


Maksa par pakalpojumu

11,25 EUR

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Reģ. Nr. 90000270634
Valsts Kase Konts: LV67TREL2190464004000
Maksājuma uzdevuma mērķis: obligāti jānorāda Uzņēmumu reģistra reģistrācijas pakalpojums par ko tiek veikts maksājums